14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược phẩm được bãi bỏ

Quyết định 1725 của Bộ Y tế công bố bãi bỏ 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược mỹ phẩm trong Thông tư 32/2018/TT-BYT, trong đó có 13 thủ tục hành chính cấp trung ương, 1 thủ tục cấp địa phương.

Theo Quyết định 1725 của Bộ Y tế, 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược mỹ phẩm ở Trung ương và địa phương sẽ được bãi bỏ.

Cụ thể, sẽ bãi bỏ thủ tục Đăng ký lần đầu và đăng ký thay đổi khác phải nộp hồ sơ như đăng ký lần đầu thuốc hoá dược mới, vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm y tế (trừ sinh phẩm y tế chẩn đoán in vitro); bỏ đăng ký lại thuốc/bỏ đăng ký gia hạn thuốc với thành phẩm hoá dược, vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm y tế (trừ sinh phẩm chẩn đoán in vitro); bỏ đăng ký lần đầu thuốc generic (hoá dược); bỏ đăng ký lần đầu và đăng ký thay đổi khác phải nộp hồ sơ như đăng ký lần đầu thuốc từ dược liệu, thuốc đông y và nguyên liệu làm thuốc.

Ngoài ra Quyết định 1725 cũng bỏ thủ tục đăng ký lại thuốc/đăng ký gia hạn thuốc/đăng ký thay đổi lớn/đăng ký thay đổi nhỏ thuốc từ dược liệu, thuốc đông y và nguyên liệu làm thuốc; đăng ký thay đổi lớn/thay đổi nhỏ thuốc hoá dược; đăng ký thay đổi lớn/đăng ký thay đổi nhỏ vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm y tế (trừ sinh phẩm chẩn đoán in vitro).

Với thủ tục hành chính cấp tỉnh, Quyết định 1725 bãi bỏ thủ tục lần đầu, đăng ký lại và đăng ký gia hạn các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục 5 – Thông tư 44/2014/TT-BYT.

Contact Me on Zalo