Công ty cổ phần Hóa dược-Dược phẩm 1 – Cần bán Calcium Lactate

Mã sản phẩm: dp007 * Quy cách: 20kg/bao * Nước sản xuất: PURAC-HÀ LAN * Hàm lượng: 99-101%