Medicine Grade Cetirizine Dihydrochloride, For Treatment Purpose.

Product Details

Product Specification

Usage for treatment purpose.
Type Of API Generic
Features Active Pharmaceutical Ingredients, Intermediates, Excipients & Raw Materials
Usage/Application Industrial
Grade Standard Medicine Grade
Dosage Form tablets
Molecular Weight 5 mg, 10mg
Company hemin
Type of Medicines cetrizine dihydrochlore
Chemical Formula dihydrochloride
Abbreviation cetrizine dihydrochloride
Molecular Formula Active Pharmaceutical Ingredients, Intermediates, Excipients & Raw Materials
Synonyms cetrizine
Storage Condition in a box of cardboard

Product Description

PRODUCT NAME STRENGTH DOSAGE FORM
Cetirizine Dihydrochloride 5mg, 10 mg Tablets

Product Image

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Medicine Grade Cetirizine Dihydrochloride, For Treatment Purpose.”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *