Powder Methyl Sulphonyl Methane, for Laboratory

,

Product Details

Product Specification

Physical StatePowder
UsageLaboratory

Product Description

Product Name : Methyl sulphonyl methane

Sr.No.ParametersStandard valueObserved values
1.0Physical parameters:-  
1.1DescrptionWhite crystalline powder or flake crystalComplies.
1.2Identification  
1.2.1IR identificationThe IR spectrum of sample shold be concordant with the IR spectrum of the MSM working standardComplies.
1.2.2Retention timeThe retention time of sample assay peak corresponds to the standard peak .Complies.
1.3solubilityFreely soluble in waterComplies.
1.4Water contentNMT 0.1 % w/w0.05% w/w
1.5Melting point108.50 to 110.50oc109 to 1100c.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Powder Methyl Sulphonyl Methane, for Laboratory”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *