Bức tranh ngành dược phẩm Việt Nam dưới ảnh hưởng Covid 19

  Thiếu hụt nguồn cung trầm trọng do ảnh hưởng bởi sự đứt gãy của chuỗi cung ứng Trong nhiều năm qua, Việt Nam vẫn luôn là một trong những quốc gia bị...